Inzicht in het Watersysteem

Voor bijna alle grondwater vraagstukken is dit de basis, inzicht krijgen in je watersysteem. Dat kan inzicht zijn op een niveau van een groot stroomgebied, zoals welk water stroomt nu naar mijn drinkwaterwining.

Maar ook op lokale schaal kan dit inzicht cruciaal zijn, komt kwel water nu wel of niet in de wortelzone van de vegetatie terecht, of is mijn perceel nu natter geworden door peilopzet in een naast gelegen gebied. Soms zijn aanvullende metingen nodig om tot dit inzicht te komen, vaak ligt er al heel veel informatie klaar.

Grondwatermodellering

Goed grondwatermodelleren is een vak apart. Hoe stel je een model op waarmee je de vragen die je hebt ook kan beantwoorden. Zijn er wel genoeg gegevens, hoe zeker kun je van je antwoord zijn. Om deze vragen te beantwoorden moet je je probleem goed kennen en weten hoe je dat conceptualiseerd in je model.

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met grondwatermodellen en diverse collega’s opgeleid in dit vak. In deze periode heb ik op verschillende manieren gewerkt aan het opzetten en verbeteren landelijke en regionale modellen, zoals het LHM, MIPWA en MORIA. Daarnaast heb ik ook modellen toegepast voor diverse vraagstukken.

Grondwatermeetnet

Meten is weten. Maar wat wil je eigenlijk weten? En hoe zeker wil je zijn. Een goed grondwatermeetnet begint met een duidelijk doel. Afhankelijk van het doel en het bestaande meetnet kan bepaald worden of een grondwatermeetnet goed is ingericht. Inzicht in het watersysteem is hierbij cruciaal. Dat kan betekenen dat sommige meetpunten overbodig zijn en er op andere plekken meetpunten bij komen.

We zoeken hierbij uiteraard een kosten effectieve oplossing. Een meetnet krijgt pas meerwaarde als het ook geëvalueerd wordt. Dat doen we bijvoorbeeld met behulp van tijdreeksanalyse, een grondwatermodel en natuurlijk gezond verstand. Door de hele monitoringscyclus te doorlopen  gaat het spreekwoord “meten is weten” pas echt gelden.

Second Opinion

Advies en onderzoek is mensenwerk. En het kan voorkomen een andere partij je advies heeft gegeven aan de hand van een modelstudie. De figuren zien er mooi uit, maar klopt de achterliggende berekening? Volgende maand sta je voor de rechter en dan heb je graag meer zekerheid.

Advies in water heeft ruime ervaring in het geven van second opinions. We bekijken de rapportage, vragen het model op en overleggen met beide partijen. Vervolgens geven we een onafhankelijk oordeel over hoe de studie is uitgevoerd en of de vraag op een goede manier is beantwoord. De ervaring heeft me geleerd dat studie’s vaak beter hadden gemoeten. Er is dan geen sprake van opzet, maar soms wel gebrek aan tijd of kennis.

Uiteindelijk geldt toch vaak het gezegde, “twee weten meer dan één”en “samen houdt je elkaar scherp”.

Effect voorspelling

Je wilt een beek gaan verlegen, een nevengeul graven, een grondwaterwinning doen, een bufferzone om een natuurgebied aanleggen. Allemaal ingrepen in het watersysteem. Maar wat is het effect van zo’n ingreep op de omgeving. Het liefst weet je dat vooraf, zodat je de ingreep kunt kiezen waar de omgeving zo min mogelijk last van heeft en jij zo veel mogelijk profijt bij hebt.

Bij een goede effectvoorspelling komen een aantal dingen samen. Hoe werkt het watersysteem, wat vertellen de metingen en wat moet je doen om op een juiste manier een effect te berekenen. Soms is een kwalitatieve analyse voldoende en in andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een grondwatermodel. De resultaten worden gekoppeld aan verschillende grondwater gebruiksfuncties om een optimale afweging te kunnen faciliteren.